Skutki smogu dla mieszkańców Krakowa
Zdrowie

Skutki smogu dla mieszkańców Krakowa

Dane podają, że w Krakowie co roku umiera przedwcześnie około 400 mieszkańców. Ponadto, długość życia w tym mieście jest krótsza o ponad rok w porównaniu z innymi miastami. Kraków został zakwalifikowany do najbardziej zanieczyszczonych miast na całym świecie. Wynika to z tego, że zły stan powietrza występuje przez ponad 200 dni w skali roku. Fakt ten nie jest obojętny wobec zdrowia mieszkańców Krakowa. Na jakie choroby najczęściej zapadają Krakowianie z powodu smogu?

Smog w Krakowie

Zanieczyszczone powietrze w Krakowie złożone jest z pyłu zawieszonego, w skład którego wchodzą drobinki węgla, rakotwórczy benzopiren (którego normy w Krakowie przekraczają nawet dziesięciokrotnie), metale ciężkie (arsen i nikiel), dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, toksyczne dioksyny i ozon. Podawane symbole PM10 i PM2,5 mają związek z wielkościami cząstek, zawartymi w pyle. Pył PM10 ma w sobie takie małe cząstki, które mogą przenikać do górnych dróg oddechowych i płuc. Cząstki pyłu PM2,5 mogą przenikać aż do krwi.

Skutki smogu dla mieszkańców Krakowa

Negatywne skutki przebywania w smogu

Organizm ludzki bardzo odczuwa długotrwałe wdychanie zanieczyszczonego powietrza, szczególnie odbija się to na układzie nerwowym, krążenia czy oddechowym. Wpływ smogu na organizm człowieka zależy od wieku osoby, od występujących chorób, długości przebywania w skażonym powietrzu i jego stężenia. Należy pamiętać, że przebywanie w smogu zwiększa ryzyko chorób układu oddechowego, takich jak astma, obturacyjna choroba płuc, alergia, katar, kaszel czy ból gardła; chorób układu krążenia (miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zawał); problemy z układem nerwowym (problemy z pamięcią, koncentracją, częstsze występowanie zachowań depresyjnych, szybsze starzenie się układu nerwowego, większe ryzyko choroby Alzheimera); wystąpienia nowotworów (raka płuc, gardła i krtani).

Ponadto odnotowano, że w Krakowie zanieczyszczone powietrze ma wpływ na dzieci, przebywające jeszcze w organizmach kobiecych. Takie kobiety wcześniej rodzą, dzieci rodzą się z mniejszą masą urodzeniową, w późniejszych latach dzieci te zmagały się z astmą i chorobami górnymi dróg oddechowych oraz słabiej wypadały w testach inteligencji.

Zobacz więcej podobnych postów