Maszyny do przewiertów horyzontalnych
Biznes

Maszyny do przewiertów horyzontalnych

Gęsto zabudowane centra miast, nasypy kolejowe lub rzeki mogą być wyzwaniem dla prac związanych z budową nowych rurociągów. Niemożność wykonania odkrytego wykopu wywołała potrzebę wynalazku, który ułatwił życie wielu ludziom. Zbudowano maszyny, dzięki którym można zagłębić w ziemię rury bez konieczności dokonywania odkrywki.Wiertnice horyzontalne

Maszyny o których mowa służą do wykonywania przewiertów sterowanych pod naturalnymi lub sztucznymi przeszkodami terenowymi. W zależności od klasy maszyny jej zasięg operowania może wynosić nawet pół kilometra. Znany jest przypadek realizacji przewiertu pod dnem rzeki w Indiach, którym poprowadzono rurociąg o długości ponad dwóch kilonetrów. Mowa o przekopie pod rzeką Ganges, który ukończono w maju 2017 roku.

 

Maszyna do przekopów horyzontalnych wykonuje tunel za pomocą dyszy płuczącej. Średnica otworu może sięgać nawet jednego metra. Do płukania używa się rozpuszczonej w wodzie skały osadowej o nazwie bentonit.Urządzenia do przecisków

Metoda suchego wykonywania prowadnic kanałów. Do tego potrzebny jest tak zwany kret. Jest to głowica wykonana z metalu. Przód narzędzia ma formę frezu rozpychającego grunt. Po przejściu wbijaka, grunt wokół zostaje znacznie zagęszczony przez element stożkowy. Dzięki temu nie powstają osuwiska wewnątrz tunelu i można bez przeszkód przeciągnąć rury budowanej magistrali. Pod względem budowy kret przypomina mechanizm młota udarowego. Wewnątrz suwliwie zamontowano bijak popychający urządzenie do przodu.Konserwacja istniejących magistrali

Jeśli stara magistrala podziemna ulegnie dewastacji, można w prosty sposób wymienić ją na nową, bez konieczności wykonywania wykopu. Metoda nazywa się kraking statyczny. Przez światło istniejącej rury wprowadzany jest element kruszący o dużej średnicy. Za stożkiem kruszącym podczepia się nowy ciąg rur i wprowadza na miejsce podczas jednego przebiegu maszyny.Maszyny do wbijania rur

 

Metodą wbijania można instalować w gruncie rury stalowe. Popycha je kafar poziomy, budową przypominający kreta do przeciskania kanałów. Pozornie technika ta wygląa na bardzo prostą. W rzeczywistości faktycznie nie jest bardzo skomplikowana, jednak daje bardzo dużę możliwości.
Maszyny do przewiertów horyzontalnych

Zobacz więcej podobnych postów