Rządowy projekt dla winiarzy i producentów cydru
Biznes

Rządowy projekt dla winiarzy i producentów cydru

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podała do wiadomości publicznej informację o przyjęciu projektu ustawy o wyrobach winiarskich, która została przedłożona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt ma na celu dostosowanie, uproszczenie i ujednolicenie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej dotyczących organizacji rynku wina.

Poprawie mają ulec wymagania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność związaną z wyrobem lub rozlewem wyrobów winiarskich. Poprzez zmniejszenie obciążenia administracji oraz usprawnienie obiegu dokumentów cały proces rejestracji ma być znacznie uproszczony.

Dokładne założenia projektu

Główne rozwiązania, które ma regulować przyjęty przez Radę Ministrów projekt to przede wszystkim prowadzenie rejestru przedsiębiorstw winiarskich przekazano Dyrektorowi Generalnemu KOWR. Sam proces rejestracji zostaje ujednolicony i zdigitalizowany, a wzór wniosku będzie publikowany na stronie internetowej urzędu.

Prowadzenie biznesu winiarskiego również zostało poddane nowym regulacjom, a mianowicie w życie mają wejść nowe przepisy dotyczące wymogów produkcyjnych i znakowania fermentowanych napojów winiarskich.

Zostanie zniesiony obowiązek posiadania planów obiektów budowlanych, które wcześniej konieczne były do rejestracji. Obowiązek spełniania warunku o, z góry określonej, minimalnej pojemności zbiorników do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich również przestaje obowiązywać.

Jeśli jednak chodzi o sam proces produkcji, to wymogi jakościowe zostały podniesione. Obowiązują jedynie na niektóre kategorie fermentowanych napojów winiarskich, ale mogą znacznym stopniu wpływać na dotychczasowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Rządowy projekt dla winiarzy i producentów cydru

Projekt także dotyka producentów cydru

Założenia znajdujące się w projekcie ustawy mówią także o wprowadzeniu zmian kategorii w ramach fermentowanych napojów winiarskich. Zapis ten dotyczy w szczególności producentów cydrów aromatyzowanych i ma za zadanie poprawić dostosowanie producentów do wymagań rynku.

Projekt także ma zwiększyć konkurencyjność małych producentów korzystających z surowców, które wytwarzają we własnym gospodarstwie.

Zobacz więcej podobnych postów