Wygaszenie wielkiego pieca w Nowej Hucie
Krakowskie

Wygaszenie wielkiego pieca w Nowej Hucie

Etap, pochłaniający najwięcej działań, związanych z procesem wygaszania ogromnego pieca w ArcelorMittal w Krakowie dobiegł końca. Pozostały jeszcze prace, związane z odłączeniem instalacji. Szacuje się, że prace te potrwają około tygodnia.

Proces wygaszania pieca

Prace związane z wygaszaniem pieca rozpoczęły się w sobotę w godzinach popołudniowych. Za pomocą dyszy, które są połączone z instalacją, wydmuchiwane było bardzo ciepłe powietrze, co doprowadziło do wypalenia koksu oraz innych materiałów wsadowych. Proces ten trwał kilkanaście godzin. Następnie, gdy wsad był poniżej poziomu dysz zaprzestano wdmuchiwania i rozpoczęto czyścić piec z pozostałości tych surowców i żużla. Prace te trwały przez kolejne kilkanaście godzin. 12 listopada otrzymano decyzję, związaną z czasowym przerwaniem prac części surowcowej w Hucie w Krakowie. Do tych działań bardzo precyzyjnie przygotowano całą instalację. Wymagało to dokonania modyfikacji w parametrach pracy pieca oraz w składzie wsadu, po to, by nastąpiło oczyszczenie środka gara, w którym ma miejsce proces powstawania surowca. Łącznie prace te trwały przez całą dobę, jednak całkowite zakończenie jej pracy, wraz z całą instalacją zajmie około tygodnia lub ponad tydzień. Dane to zostały udzielone przez rzecznika prasowego Arcelor Mittal Poland SA. Marzenę Rogozik. Zakończenie pracy pieca pociągnęło za sobą wstrzymanie działań stalowni i całej linii odlewania stali. Instalacje z nimi związane zostaną właściwie zabezpieczone w trakcie trwania okresu wstrzymania prac, tym bardziej, że okres zimowy nadciąga szerokim pędem. Zabezpieczenia te będą dotyczyły ochrony korozyjnej i zamarznięcia. Ochronę na nimi mają sprawować pracownicy, którzy zostaną w hucie podczas okresu wstrzymania prac.

Wygaszenie wielkiego pieca w Nowej Hucie

Przyszłość pracowników Huty

Warto dodać, że pracownicy, którym zostanie odebrana praca, związana z wyłączeniem pieca pozostaną w hucie w Krakowie. Niektórzy będą zajmować się konserwacją instalacji pieca, a pozostali zostaną przeniesieni do innych zakładów firmy. Wielu z nich otrzymało ofertę pracy w Dąbrowie Górniczej. Część uda się na zasłużone emerytury, a pozostałym będzie wypłacane wynagrodzenie postojowe.

Zobacz więcej podobnych postów