Przewierty horyzontalne i inne nowoczesne rozwiązania. Czyli jak remontuje się w Krakowie
Krakowskie

Przewierty horyzontalne i inne nowoczesne rozwiązania. Czyli jak remontuje się w Krakowie

Polska południowa, ze stolicą Małopolski Krakowem na czele jest rejonem wielu inwestycji na skalę europejską. Zamierzenia budowlane z rozmachem napędzają koniunkturę. W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, których areną są gęsto zabudowane tereny miejskie, zachodzi konieczność wykonywania nieszablonowych prac przygotowawczych.

Niezbędne przewierty horyzontalne

Podczas prac budowlanych często zachodzi potrzeba przeprowadzenia linii dla przewodów transportujących różne media. Warunkiem powodzenia akcji często jest wykonanie zadania bez wykopu. Wtedy to stosuje się przewierty horyzontalne. Jest to metoda bezinwazyjna, nienaruszająca powierzchniowej struktury zabudowy miejskiej. Daje stuprocentową pewność sukcesu i szybką realizację zadania. Dzięki przewiertom horyzontalnym można zachować ciągłość ruchu na przeciążonych w godzinach szczytu ulicach, co jest nie do przecenienia w mieście cierpiącym na problemy komunikacyjne.

Kilka słów na temat technologii

Przewierty horyzontalne to metoda pozwalająca na ukierunkowanie budowanej magistrali z niezwykłą precyzją bez konieczności odkrywania warstw gruntu. Długość podziemnego tunelu drążonego metodą bezodkrywkową dochodzi do pięćdziesięciu metrów. Jedynym miejscem wymagającym częściowej odkrywki warstw powierzchniowych jest mini wykop pilotażowy. W nim instalowana jest maszyna drążąca. Głowica czołowa wyposażona jest w dyszę drążącą, przez którą do przodka tunelu podawana jest ciecz pod wysokim ciśnieniem. Ciecz wypłukuje luźny urobek, pozostawiając kanał o średnicy wystarczającej do przeprowadzenia rurociągu z rur o specyfice przystosowanej do przesyłanego nimi medium.

Przewierty horyzontalne i inne nowoczesne rozwiązania. Czyli jak remontuje się w Krakowie

Firma godna zaufania

W Krakowie działa niezliczona ilość podmiotów funkcjonujących w branży budowlanej. Jednak znalezienie profesjonalistów, którzy spełnią pokładane w nich oczekiwania niekoniecznie jest takie proste. Chcąc spełnić oczekiwania czytelników, możemy wskazać firmę, która jest w stanie podołać wyzwaniu. Dysponuje technologią i zapleczem sprzętowym oraz kadrami, których kwalifikacje potwierdzone zostały niejednokrotnie w praktyce. Przewierty horyzontalne i inne prace związane z bezinwazyjnymi robotami ziemnymi są podstawą oferty firmy LESGAZ z Krakowa. Bez takich firm lokalna oferta byłaby nieporównywalnie uboższa.

Kraków miastem inwestycji

Wertując listę realizowanych projektów oraz zamierzeń budowlanych Krakowa trudno nie dojść do wniosku, że zaplecze, jakie posiada firma LESGAZ, jest tutaj w pełni wykorzystywane. Powstające nowe osiedla mieszkaniowe budowane wśród terenów już zurbanizowanych, są wyzwaniem logistycznym i wykonawczym. Wiele instalacji krzyżuje się pod ziemią. Kilka metrów pod powierzchnią gruntu znajduje się niejako drugie miasto, skryte przed oczyma mieszkańców, często niezdających sobie sprawy z istnienia tak rozbudowanej infrastruktury podziemnych instalacji. Są to setki kilometrów kanałów o różnej średnicy.

Między istniejącą strukturę trzeba wpasować nowe elementy, tak by w jak najmniej inwazyjny sposób znalazły swoje miejsce, zajęły potrzebną przestrzeń i zaczęły harmonijnie współistnieć. Skalę potrzeb może zobrazować popyt na nowe powierzchnie, których domaga się sektor przedsiębiorców. Istnieje ciągły popyt na powierzchnie biurowe i zarazem niedostatek podaży.

Materiał przygotowany z LESGAZ - przewierty horyzontalne.

Zobacz więcej podobnych postów